การระบายสีไม้

การระบายสีไม้ แบ่งเป็น 2 โทน

โทนสี
ควรแบ่งโทนสีออกเป็น 2 โทน คือ
1. โทนร้อน
2. โทนเย็น
สีโทนร้อน

ชุดที่ 1
-สีดำ / สีน้ำตาล / สีแดง

ชุดที่ 2
-สีน้ำตาล / สีแดง / สีส้ม

ชุดที่ 3
-สีแดง / สีส้ม / สีเหลือง
สีโทนเย็น

ชุดที่ 1
-สีดำ / สีน้ำเงิน / สีเขียวแก่

ชุดที่ 2
-สีเขียวแก่ / สีเขียวอ่อน / สีเหลือง

ชุดที่ 3
-สีน้ำเงิน / สีเขียวแก่ / สีเขียวอ่อน
ไม่มีบทความ
ไม่มีบทความ